Lista towarów i usług podlegających obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności