Zasady wystawiania faktur

Faktura – definicja Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizację zasady neutralności VAT. Obowiązek wystawiania faktur Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i … Czytaj dalej Zasady wystawiania faktur