Amortyzacja środka trwałego – np. samochodu (zwiększanie kosztów)