Spółka z o. o. – rejestracja w trybie KRS S24 (informacje ogólne)