ZMIANY OD 01.09.2020 – podatki VAT, Biała lista podatników, kasy fiskalne 2019